trädgård

Årets (2014) trädgårdsprojekt är

  • Bygga en kompost (klart)
  • En väl fungerande köksträdgård med utökad grönsaksodling och större potatisland (färdig - nu väntar jag bara på resultatet)
  • Markplanera ytan framför vårt nybyggda garage. Garaget är 12 meter brett och vi önskar att tre bilar får plats där utan att det för den skull ser ut som en gigantisk garageuppfart. Asfalt skall läggas på uppfarten tillsammans med några planteringar i upphöjda bäddar som gör ytan grön och frodig.Ytan skall få två rabatter, en mellan de två garageportarna med ett silverpäron och torktålig underplantering och en vid brevlådan med silverax "Brunett" och Miscanthus som grund. Vid sidan om garaget skall det bli en större singelyta med mindre planteringar som mjukar upp.
  • Renovera av dammrabatten (påbörjad)

 
 
 


1) GarageuppfartenGarageuppfarten är sommarens stora projekt att anlägga. Vi skall asfaltera själva uppfarten och komplettera den med en rabatt mitt i för att mjuka upp den stora ytan: Mellan garageuppfarten och entrégången kommer det bli en singelyta med en del plantering


2) Entrén

Entregången som leder mot trappen och vidare bort ut på baksidan består av betongplattor med intilliggande singelytor. En bokbladig asklönn är planterad i den stora rabatten som i övrigt är fylld med framförallt torktåliga perenner. Bakom trappen finns en uteplats som har härlig morgonsol.


3)Baksidan

Baksidan består framförallt av en stor "fotbollsplan". Här saknas det en tydlig gräns mot grannen.


4) Köksträdgården

Odlingsområdet består av en köksträdgård, ett växthus och ett redskapsskjul. I köksträdgården finns potatisland, grönsaksodlingar och bärbuskar. Det finns även en alldeles nybyggd kompost.

Inlägg om köksträdgården hittar du här.


5) Dammen

Här ligger det lummiga dammområdet. Dammen är ca 3 kvm och 1,10 som djupast. Bakom dammen så ligger en stor och tyvärr överväxt rabatt som en liten kulle. Denna rabatt är i stort behov av renovering och alla rabatter runt dammen kommer därför att grävas om under sommaren 2014.


6)Terassrabatten

Terassrabatten har mest skugga och med en lång takfot blir det rätt torrt i denna rabatt. Här har jag planterat flera hortensior. Jag är inte helt nöjd med denna svåra rabatt och jag har ändrat utformning på den flera gånger.

Inlägg om terassrabatten hittar du här och om terassen här.


7) Terassen

Terassen fanns när vi flyttade in i huset och vi är glada för dess storlek. Här får vi både plats med ett matbord och en trevlig soffgrupp i rotting. Drömmen är att glasa in den i framtiden och samtidigt bygga ett stort trädäck mellan terassen och garaget. Om något år eller så kanske?


8) Buskaget

Här växer en hel del buskar för att få bra insynsskydd. Buskaget har nyligen kompletterats av en rödbladig fläder "Black Lace" för att täppa till den sista luckan. I framkant finns några pioner, perenner och en härlig kant med smultron.


9) Inre lundrabatten

Inre lundrabatten var en av de första rabatterna som anlades i trädgården. Här står en rosenhagtorn som fanns redan när vi flyttade in i huset. Den känns som den snart dör, för bladverket är minimalt och den är täck av mossa. I övrigt finns här bland annat tre bollklippta spireor, några klematis och perenner.

Inlägg om lunden hittar du här.


10) Stora lundrabatten

Mittersta lundrabatten är en stolthet och anlades sommaren 2013. Den knyter ihop området väldigt bra. Här har jag planterat en del buskar bla en cypress och en Magnolia Sieboldii som jag ärvt efter min mor, blåbärsbuskar och azaleor. I höstas kompletterade jag rabatten med en bambu och en högväxande Miscanthus. Mot garaget är en större singelyta med en liten soffa så man kan njuta av kvällssolen och blicka ut mot hela lunden.

Inlägg om lunden hittar du här.


11) Yttre lundrabatten

Yttre lundrabatten består egentligen av två våtbäddar. Våtbäddarna kändes som en bra lösning för att få växtligheten att ta sig under blodlönnarna som tidigare var två till antalet. Här växer rhodedendron och andra surjordsväxter. I framtiden kommer det att byggas en spaljé ut mot garageuppfarten och ett staket ut mot gatan.

Inlägg om lunden hittar du här.