söndag 4 maj 2014

Trädgårdsrundtur - dammen

Dammormådet är min stolthet och ett lummigt område som ger trädgården en härlig harmoni med vattnets porlande. Ända in på vår terass kan man njuta av dess porlande. Dammen byggdes i tidigt skede eftersom jag var van med porlandet och fiskarnas rogivande från min tidigare trädgård. En damm var helt enkelt ett måste. Dammkullen kom till genom att utnyttja dammens massor som fyllnadsmaterial och ger ju den annars rätt platta tomten lite höjdskillnad.
Dammkullen har tyvärr blivit lite misskött (som resten av trädgården under spädbarnstiden) och behöver en rejäl renovering. Denna renovering är tänkt att ske nu i sommar och jag har så smått börjat att flytta och ta till vara på de få växter som är av värde. I övrigt kan man likna dammkullen med en kirskålsodling, grönt och lummigt men kanske inte riktigt det man vill ha.
Till vänster på bilden här ovan växer en fantastisk höstrudbeckiga som skall få vara kvar, men flyttas ut något mot terassen. Helt enkelt en smidig lösning, jag tänker nämligen gräva bort grässvålen och utöka rabatten något för att på det viset kunna placeras på sin nya rätta plats direkt. För övrigt vill jag ha en liten bäckfåra med singel mitt på kullen, mest för att det är en bra rening av dammvattnet. Till höger växer en pärlrönn som faktiskt min mamma köpte som fröplanta på en träff med Trädgårdsamatörerna i Skövde. När sedan pappa sålde mitt barndomshem efter mammas bortgång så tog jag till vara på denna planta. Jag har en hel del sådana växter med starka affektionsvärde. Rabatten sluttar ut med en slänt mot grannen till höger.

 


På kullen planerar jag ha en mer lågvuxen och stenpartikaraktär på växtligheten, men jag vill ändock inte förlora hööjden och frodigheten. Jag saknar detta växtsätt i trädgården och med ett mera sparsmakat växtsätt tänker jag mig att bäckfåran får en mer framträdande roll. Denna växtlighet är något som jag inte är helt bekväm och van med och tankarna och planeringen har ännu inte landat fullt ut utan jag letar inspiration för fullt. Förutbestämt är att plantera en dvärglönn i övrigt lutar det åt singel, barrväxter, kanske en trädpion, flera gräs och lågväxande perenner. Vi får se vad som blir. Först skall iallafall rabatten grävas ur och en hel del stenar behöver samlas in.


Under den varma sommaren 2013 så placerades en lite matgrupp på gräsmattan intill dammen som användes flitigt. Det blev en fantastisk fristad med dess lummighet och svalkan från parasollet. Mina funderingar är att byta ut denna matgrupp mot två fåtöljer som placeras på ett trädäck som får lite bryggkaraktär mot dammen. Vi får se om jag lyckas övertala sambon. ;-)
Här ovan är gräsgången som mynnar ut i området med köksträdgården och växthuset, till höger är terassrabatten. Här har jag i år tänkt att vidga dammrabatten något för att rumskänslan skall bli mer påtaglig. Mellan den rödbladiga dvärglönnen och rönnsumaken har jag tänkt att anlägga ett litet mer strandliknade område med singel som sluttar ned i dammen. Bra för både drickande katter och badande insekter och fåglar, dessutom gör man dammen lite mer synlig.
En övervuxen rabatt kan vara väl så vacker. Om man bortser från staketet som sattes upp när lilleman var liten (skall tas bort i och med renoveringen) så växer här vallmo, iris, prästkragar, kirskål och gräs (ogräs) i en härlig ängsblandning. Jag älskar kombinationen vallmon och irisen med dess milda färger och dessa skall planteras ned i "buskaget". Kanske skall jag inspireras av bilden och komplettera med något gräs och någon skir vit vävarväxt.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar